ROMEX
Контакти

"РОМБУЛЕКС" ООД
ул. Владайска № 38
София 1606
тел.: +359 2 852 47 89
тел./факс: +359 2 953 40 97
e-mail: rombulex@abv.bg, info@rombulex.com
адрес в Интернет: www.rombulex.com

ROMEX AG ХОЛДИНГ
ROMEX AG – Германия
Weidesheimer Strasse 17
D-53881 Euskirchen
Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-10
Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-177
e-mail: info@romex-ag.de
www.romex-ag.de

Разпространение на индустриални подови покрития и изолационна техника на база изкуствени смоли в цял свят (освен в Германия):
ROMEX EXPORT GmbH – Германия
Weidesheimer Strasse 17
D-53881 Euskirchen-Weidesheim
Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-10
Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-177
E-Mail: info@romex-export.de
www.romex-export.de

Разпространение на фугова замазка за паважи и съпътстващи продукти на база изкуствени смоли в цял свят:
ROMEX PFM GmbH – Германия
Von-Bassenheim-Strasse 2
D-53881 Euskirchen-Kessenich
Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-20
Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-28
E-Mail: info@romex-pfm.de
www.romex-pfm.de

Copyright 2005 - 2023, ROMEX® AG Weidesheimer Str. 17, D-53881 Euskirchen, Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-10, Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-177, E-Mail: info@romex-ag.de
Created by ABC Design & Communication