ROMEX
Импресия
Weidesheimer Strasse 17
D-53881 Euskirchen-Weidesheim

Teл.: +49 (0) 22 51 / 94 12-10
Факс: +49 (0) 22 51 / 94 12-177
E-Mail: info@romex-ag.de

Председателство: Rolf Meurer
Надзорен съвет: Д-р Манфред Краут (председател)

Регистриращ съд: Amtsgericht Bonn
Регистрационен номер: HRB 11249

Идентификационен номер за данък оборот: DE 122 395 239

Изключване на отговорност
ROMEX® AG проверява информациите на своя сайт много внимателни и ги актуализира периодично. Въпреки това не поемаме гаранция, че посочените информации са пълни, правилни и актуални.

Обясниние
С решение от 12 май 1998 година Съдът на лендера Хамбург е постановил, че чрез показването на линк се съотговаря за съдържанието му. Това може да се предотврати съгл. Съда само, като се дистанцира изрично от съдържанието му. Ние на тези страници сме поставили линкове към други страници в интернет
За всички тизи линкове важи: ние потвърждаваме, че нямяме въздействие върху оформянето и съдържанието на линкваните страници и се разграничаваме от съдържанието на всички линквани страници на този сайт и тези съдържания не са наши собствени. Това обяснение важи за всички линкове върху нашия сайт.

Права
Всички посочени материали-снимки, графики, Downloads и др. особено данни и банка данни за интернет представяния на  ROMEX® AG u всички други дружества на ROMEX® групата са правно защитени съгл. § 4 u §§ 87a. Обработването или размножаването е само до толкова допустимо, доколкото е нужно за обичайната употреба. С изключение на предложените Downloads, които служат за собствена употреба в оригиналната редакция всички други употреби също и извадково се преследват правно и водят до претенция за обезщетение, когато не е налице предварително писмено съгласие на  ROMEX® AG. Това важи особено за всички права за разпространяване, превеждане и употреба в електронни системи. В интернет представяне се ползват снимки, търговски имена, мостри, марки  и лого. Дори и в случаите, когато те не са маркирани като такива съгл. горното те са защитени и за тях важат законовите изисквания.

Copyright 2005 - 2021, ROMEX® AG Weidesheimer Str. 17, D-53881 Euskirchen, Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-10, Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-177, E-Mail: info@romex-ag.de
Created by ABC Design & Communication