ROMEX
Продукти | Изолационна техника

  • депа за битови отпадъци
  • специални дънни изолации
  • тунели
  • пречиствателни станции
  • сгради
Copyright 2005 - 2021, ROMEX® AG Weidesheimer Str. 17, D-53881 Euskirchen, Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-10, Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-177, E-Mail: info@romex-ag.de
Created by ABC Design & Communication