ROMEX
Референции

РОМЕКС АД работи успешно от много години в България и има богата референтна листа на реализирани обекти /ново строителство и реконструкция/ в следните области: депа за битови отпадъци, промишлени сгради и съоръжения, обществени сгради, болнични и фармацевтични обекти, обекти на хранително-вкусовата промишленост и др.

По-значими обекти в България може да посочиме:

  • Подове в Печатница ценни книжа БНБ, "пресгрупа 168 часа", Хранително-вкусова индустрия-ТАНДЕМ, САМИ-М, Електа, Пикант, ЕТ Ем.Илиев, Мегле, Филипополис, "АРОМА" и др.
  • Медицински подове в Правителствена болница, Институт "Пирогов", ВВМА
  • Изолации на депа за битови отпадъци - над 20 обекта в т.ч ДБО Суходол,
  • ДБО Враца, ДБО Севлиево, ДБО Монтана, ДБО Карлово, ДБО Горна Малина, ДБО Златица, ДБО Гоце Делчев, ДБО Варна, ДБО, Троян, ДБО Оряхово др.
  • Дънни изолации в БУЛБАНК Хасково
  • Специални инжекционни и изолационни работи в АЕЦ Козлодуй
Може да представим референтни обекти реализирани в над 20 страни.

Всички материали отговарят на изискванията на ЕО и дават във Вашата област допуск за експорт в този атрактивен пазар.
Разполагаме със сертификати.Производството на материалите е при условията на DIN EN ISO 9001:2000.

Copyright 2005 - 2023, ROMEX® AG Weidesheimer Str. 17, D-53881 Euskirchen, Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-10, Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-177, E-Mail: info@romex-ag.de
Created by ABC Design & Communication